torsdag 8. januar 2015

Viktigheten av å ha en markedsføringsstrategi

De tre siste årene har jeg utgitt fire bøker; tre barnebøker på forlaget Publica Bok, og en novellesamling som e-bok på eget forlag. I løpet av denne tiden har jeg erfart at det ikke er nok å "bare" skrive og utgi en bok; den må også markedsføres for at publikum skal få vite at den finnes. Og i tillegg til å vite om at den finnes, må de bli interessert i å lese den, og - helst - ville eie den.

For oss "små" forfattere, som ikke kan dra fordel av vårt forlags markedsføringsapparat, er det derfor viktig å ha en egen markedsføringsstrategi, slik at bøkene våre får mulighet til å bli "oppdaget".

Illustrasjonsbilde

For mange forfattere, meg inkludert, kan det være utfordrende å være selger i tillegg til forfatter, for vi har ikke nødvendigvis bakgrunn i markedsføring. Det er jo skrivingen som er vår lidenskap. Hvordan skal vi kunne vite hva som vil være de beste virkemidlene å ta i bruk for å fremme våre bøker? 

Det finnes uendelig mange alternative tilnærminger, men for mine bøker har jeg vurdert følgende hovedfaktorer: 
  • Hva er målgruppen min?
  • Hva er markedsføringsbudsjettet mitt?
  • Basert på dette, hvordan og hvor skal jeg markedsføre bøkene mine?
  • Hvor mye tid har jeg til rådighet for markedsføringsaktiviteter?
Basert på denne analysen har jeg så valgt og formet mine markedsføringsaktiviteter. 

Ville jeg fått et annet salgsresultat om jeg hadde valgt annerledes? Kanskje, men det er vanskelig å vite i ettertid :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...