onsdag 4. april 2012

Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding

I dag, 4. april, er den internasjonale dagen for bevissthet rundt miner og minerydding. Dagen blir markert for å rette fokus mot lidelsen som blir forårsaket av landminer hvert år, og at minerydding har stor nytteverdi på flere områder.

Minerydding i Afghanistan

FN-Sambandets nettside kan vi lese at minerydding ikke bare redder liv og lemmer til menneskene som bor i områder der det finnes udetonerte landminer etter kriger. Det skaper også arbeidsplasser, og forandrer faresoner om til landområder som mennesker kan dyrke og utnytte.

Det er bra at dette viktige arbeidet har en årlig internasjonal markering!

Jeg er heldig som bor i krigsfrie Norge, og ikke trenger å være redd for om jeg, eller barna, kan komme til å tråkke på en landmine når vi går ut....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...