mandag 19. mars 2012

Gratulerer med dagen til Den norske Forleggerforening

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Den norske Forleggerforening som ble stiftet 19. mars 1895. Foreningen er altså 117 år gammel i dag!


På foreningens nettside kan man lese at "Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon som arbeider for å sikre grunnlaget for en bred utvikling og utgivelse av norsk og oversatt litteratur, og for å sikre litteraturens tilgang til markedet (leseren). Siden foreningen ble etablert i 1895 har medlemmene vært både store og små forlag, og medlemmene og deres bokklubber står i dag for ca. 80 % av det totale bokmarkedet. Dette sterke fellesskap har sørget for at foreningen har hatt tyngde og gjennomslagskraft overfor myndigheter og organisasjoner, og gjort foreningen til en reell og viktig avtalepart i saker som angår bransjen. Forleggerforeningen sørger for at viktige bransjepolitiske spørsmål utredes og behandles grundig i foreningens organer".

Gratulerer med dagen, da!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...